Home | Contact | Print | SK | EN |
One week with Dan Zahavi

ako PV predmet

Katedra filozofie FF TU s potešením oznamuje študentom, že v rámci One week with budeme mať tento semester príležitosť privítať medzi nami Prof. Dana Zahaviho z univerzity v dánskej Kodani. Prof. Zahavi je riaditeľom Center for Subjectivity Research at the University of Copenhagen a prednesie u nás sériu prednášok, ktoré budú zároveň tvoriť predmet Phenomenology and naturalism (Lectures on Phenomenology, Selfhood, and the We), ktorý si môžu študenti zvoliť ako PV, resp. V predmet (kód FIm051, 6 kr) a absolvovať ho za obvyklých podmienok.

Program One week with Dan Zahavi and Thomas Szanto 
(Center for Subjectivity Research, Copenhagen)

Lectures on Phenomenology, Selfhood, and the We

Prof. Dan Zahavi
29. 2. 2016 (Monday, 3P1)
15: 00 – 17:30 “Phenomenology and naturalism”

1. 3. 2016 (Tuesday, 3P1)
8:30 – 11:00 “Subjectivity and selfhood: What is the difference?”

2. 3. 2016 (Wednesday, 3P1)
8:30 – 11:00 “Phenomenology of the We: Reciprocal empathy, self-alienation, and plural self-awareness”
13:00 – 14:30 Colloquium: Dan Zahavi about the Center for Subjectivity Research

Dr. Thomas Szanto
3.3. 2016 (Thursda, 3P1)
8:30 – 11:00 "Shared Emotions: Phenomenological and Empirical Perspectives"

4.3. 2016 (Friday, 3P1)
8:30 – 11:00 "Collective Irrationality and Collective Wrongdoing"‹‹ spať