Home | Contact | Print | SK | EN |

Aktuálne · Vážení zamestnanci, milí študenti, pri príležitosti ukončenia akademického roka 2014/2015 si Vás
rektor Trnavskej univerzity v Trnave dovoľuje pozvať na slávnostnú svätú omšu Te Deum, ktorá sa bude konať dňa 6. mája 2015 o 10:30 hod. v Katedrále sv. Jána Krstiteľa. Celebrovať bude trnavský arcibiskup Ján Orosch. Rektor univerzity udeľuje študentom v tento deň rektorské voľno od 10. 00 - 12. 00 h.

Katedra etiky a morálnej filozofie pozýva na medzinárodnú konferenciu Sociálno-etické idey v súčasnej ruskej filozofii v kontexte slovanského sveta. Konferencia sa uskutoční 5. 5. 2015 v Aule Pázmenaum v Trnave. Program

Pozývame Vás na V. doktorandské kolokvium katedier archeológie slovenských univerzít a Archeologického ústavu SAV, ktoré sa uskutoční na Filozofickej fakulte TU v Trnave dňa 22. 4. 2015 v aule 1A1 na Hornopotočnej ul. 23 s programom.Nové Pokyny pre študentov končiacich ročníkov k odovzdávaniu a evidencii záverečných prác

Nové Harmonogram obhajob a štátnych skúšok

Aktuálne
V letnom semestri na katedre politológie prednáša profesor David Dzurec z University of Scranton (USA). Jeho predmety sú zamerané na politický systém a dejiny Spojených štátov (Politické dejiny USA, Americká revolúcia) a sú otvorené pre všetkých študentov fakulty.

Prednáškový týždeň "One week with" s profesorom Alanom Hájekom z Australian National University [bližšie informácie]

Katedru filozofie opäť navštívil vzácny hosť profesor Anthony J. Steinbock z Carbondale University v USA s prednáškou Loving and the Gift, ktorá sa uskutočnila 10. 11. 2014 o 14:40 v miestnosti 3P1.

Prednáškový týždeň "One week with" s profesorom Ernestom Sosom z Rutgers Univeristy v USA [bližšie informácie]

Katedra etiky a morálnej filozofie v spolupráci s Katedrou etiky Filozofickej fakulty Univerzity Kardinála Štefana Wyszynského vo Varšave zorganizovala medzinárodnú vedeckú konferenciu Aktuálne "sociálno-etické" trendy a problematika spravodlivosti v kontexte strednej Európy a v súčasnom ruskom myslení, ktorá sa uskutočnila 4. novembra 2014 v Rytierskej sále v Dome spoločnosti Ježišovej na Františkánskej ulici v Trnave.

Aktuálne ·Katedra politológie v spolupráci s Centrom pre otvorenú politiku a pod záštitou Ministerstva obrany SR pozýva na sériu prednášok O bezpečnostnej politike Slovenska a NATO a aktuálnych bezpečnostných výzvach: Prvá prednáška Oľgy Gyarfášovej Slovenská verejnosť a otázky bezpečnosti sa uskutočnila vo štvrtok 6. 11. 2014 o 10:30 v Aule 5A1 na Hornopotočnej ul. v Trnave. [Plagát]Info ·Pod gesciou prof. Mareka Smida, rektora TU a záštitou Jej Excelencie Gülhan Ulutekin, veľvyslankyne Tureckej republiky na Slovensku sa uskutočnila 17. 10. 2014 medzinárodná konferencia Centrum a periféria v toku času (Od doby bronzovej do neskorej antiky) a vernisáž výstavy Turecko očami klasických archeológov v Átriu Trnavskej univerzity na Hornopotočnej 23 v Trnave. Konferencia sa konala pri príležitosti 10. výročia spolupráce medzi Trnavskou univerzitou a univerzitnými pracoviskami v Turecku [Program konferencie] [Plagát]Rozvrh na letný semester2014/2015
···
Študijné programy2014/2015
···
Harmonogram naakademický rok 2014/2015Trnavská univerzita v Trnave sa stala držiteľom dvoch významných značiek, ktoré patria k najprestížnejším statusovým oceneniam pre oblasť vysokoškolského vzdelávania v európskom priestore: ECTS Label (European Credit Transfer and Accumulation System) - Európsky systém prenosu a akumulácie kreditov. Značku vydáva Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru Európskej komisie a ide o prejav kvality vysokej školy. Značka certifikuje správne používanie európskych kritérií vzdelávania. TU získala túto značku ako prvá humanitne a spoločenskovedne zameraná univerzita v SR. Diploma Supplement Label - Dodatok k diplomu. Značku udeľuje Európska komisia a potvrdzuje, že dodatok diplomu TU zodpovedá európskym štandardom. Certifikát o udelení značky je platný na roky 2013 až 2016.

Udelenie prestížnych značiek je dokladom, že Trnavská univerzita v Trnave spĺňa náročné kritériá Európskej únie v oblasti vysokoškolského vzdelávania a umožňuje posilnenie mobilít, čím zabezpečuje lepšie podmienky vlastnej internacionalizácie a europeizácie.

Poďakovanie patrí všetkým pedagógom, zamestnancom fakulty, ktorí sa podieľali na procese nevyhnutných zmien súvisiacich s udelením uvedených prestížnych značiek.
‹‹ späť
Zasielanie noviniek e-mailom
< máj  / 2015 >
Po Ut St Št Pi So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31