Home | Contact | Print | SK | EN |

Aktuálne · Katedra filozofie pozýva všetkých záujemcov na prednášku Loving and the Gift profesora Anthony J. Steinbocka z Carbondale University (USA), ktorá sa uskutoční dňa 10.11.2014 o 14:40 v miestnosti 3P1.Aktuálne · Katedra etiky a morálnej filozofie v spolupráci s Katedrou etiky Filozofickej fakulty Univerzity Kardinála Štefana Wyszynského vo Varšave pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Aktuálne  "sociálno-etické" trendy a problematika spravodlivosti v kontexte strednej Európy a v súčasnom ruskom myslení, ktorá sa uskutoční 4. novembra 2014 o 9:30 hod. v Rytierskej sále v Dome spoločnosti Ježišovej na Františkánskej ulici v Trnave.Aktuálne ·
Katedra politológie v spolupráci s Centrom pre otvorenú politiku a pod záštitou Ministerstva obrany SR pozýva na sériu prednášok O bezpečnostnej politike Slovenska a NATO a aktuálnych bezpečnostných výzvach: Prvá prednáška Oľgy Gyarfášovej Slovenská verejnosť a otázky bezpečnosti sa uskutoční vo štvrtok 6. 11. 2014 o 10:30 v Aule 5A1 na Hornopotočnej ul. Trnave. [Plagát]Aktuálne · Pod gesciou prof. Mareka Smida, rektora TU a záštitou Jej Excelencie Gülhan Ulutekin, veľvyslankyne Tureckej republiky na Slovensku sa uskutočnila 17. 10. 2014 medzinárodná konferencia Centrum a periféria v toku času (Od doby bronzovej do neskorej antiky) a vernisáž výstavy Turecko očami klasických archeológov v Átriu Trnavskej univerzity na Hornopotočnej 23 v Trnave. Konferencia sa konala pri príležitosti 10. výročia spolupráce medzi Trnavskou univerzitou a univerzitnými pracoviskami v Turecku [Program konferencie] [Plagát]Rozvrh na zimný semester 2014/2015
···
Študijné programy 2014/2015
···
Harmonogram na akademický rok 2014/2015Trnavská univerzita v Trnave sa stala držiteľom dvoch významných značiek, ktoré patria k najprestížnejším statusovým oceneniam pre oblasť vysokoškolského vzdelávania v európskom priestore: ECTS Label (European Credit Transfer and Accumulation System) - Európsky systém prenosu a akumulácie kreditov. Značku vydáva Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru Európskej komisie a ide o prejav kvality vysokej školy. Značka certifikuje správne používanie európskych kritérií vzdelávania. TU získala túto značku ako prvá humanitne a spoločenskovedne zameraná univerzita v SR. Diploma Supplement Label - Dodatok k diplomu. Značku udeľuje Európska komisia a potvrdzuje, že dodatok diplomu TU zodpovedá európskym štandardom. Certifikát o udelení značky je platný na roky 2013 až 2016.

Udelenie prestížnych značiek je dokladom, že Trnavská univerzita v Trnave spĺňa náročné kritériá Európskej únie v oblasti vysokoškolského vzdelávania a umožňuje posilnenie mobilít, čím zabezpečuje lepšie podmienky vlastnej internacionalizácie a europeizácie.

Poďakovanie patrí všetkým padagógom, zamestnancom fakulty, ktorí sa podieľali na procese nevyhnutných zmien súvisiacich s udelením uvedených prestížnych značiek.
‹‹ späť
Zasielanie noviniek e-mailom
< december  / 2014 >
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31