Home | Contact | Print | SK | EN |


Nové Rozvrh na letný semester 2015/2016

Nové Harmonogram na nový akademický rok 2015/2016Nové Katedra klasickej archeológie Trnavskej univerzity v Trnave a občianske združenie Pro Archaeologia Classica si Vás dovoľujú pozvať na tradičné predvianočné stretnutie učiteľov, študentov a absolventov klasickej archeológie, ktoré sa uskutoční dňa 10. 12. 2015 v Aule A1, v hlavnej budove TU na Hornopotočnej ul. 23, 1. posch. Program

Katedra klasickej archeológie zrealizovala stretnutie česko-slovenskej skupiny pre rímsko-provinciálnu a klasickú archeológiu, ktoré sa uskutočnilo v piatok 20. 11. 2015. Program

Prednáškový týždeň "One week with" s profesorkou Fionou Mcpherson z Glasgow University

Prednáškový týždeň "One week with" s profesorom Alanom Hájekom z Australian National University [bližšie informácie]

Katedru filozofie opäť navštívil vzácny hosť profesor Anthony J. Steinbock z Carbondale University v USA s prednáškou Loving and the Gift, ktorá sa uskutočnila 10. 11. 2014 o 14:40 v miestnosti 3P1.

Prednáškový týždeň "One week with" s profesorom Ernestom Sosom z Rutgers Univeristy v USA [bližšie informácie]Trnavská univerzita v Trnave sa stala držiteľom dvoch významných značiek, ktoré patria k najprestížnejším statusovým oceneniam pre oblasť vysokoškolského vzdelávania v európskom priestore: ECTS Label (European Credit Transfer and Accumulation System) - Európsky systém prenosu a akumulácie kreditov. Značku vydáva Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru Európskej komisie a ide o prejav kvality vysokej školy. Značka certifikuje správne používanie európskych kritérií vzdelávania. TU získala túto značku ako prvá humanitne a spoločenskovedne zameraná univerzita v SR. Diploma Supplement Label - Dodatok k diplomu. Značku udeľuje Európska komisia a potvrdzuje, že dodatok diplomu TU zodpovedá európskym štandardom. Certifikát o udelení značky je platný na roky 2013 až 2016.

Udelenie prestížnych značiek je dokladom, že Trnavská univerzita v Trnave spĺňa náročné kritériá Európskej únie v oblasti vysokoškolského vzdelávania a umožňuje posilnenie mobilít, čím zabezpečuje lepšie podmienky vlastnej internacionalizácie a europeizácie.

Poďakovanie patrí všetkým pedagógom, zamestnancom fakulty, ktorí sa podieľali na procese nevyhnutných zmien súvisiacich s udelením uvedených prestížnych značiek.‹‹ späť
Zasielanie noviniek e-mailom
< február  / 2016 >
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29