Home | Contact | Print | SK | EN |
  • Chceš študovať na výnimočnej Filozofickej fakulte vo výnimočnom meste?
  • Chceš študovať psychológiu, dejiny umenia, archeológiu?
  • Chceš študovať filozofiu, kognitívne vedy alebo etiku?
  • Chceš študovať históriu, klasické jazyky, politológiu alebo sociológiu?
  • Hľadáš zásadné odpovede, komplexné poznanie a akademickú komunitu?
  • Chceš vášnivo diskutovať s domácimi i zahraničnými profesormi?
  • Neuspokoja Ťa lacné odpovede a pohodlná cesta?
  • Chceš získať skutočne ucelené a hlboké humanitné vzdelanie?
  • Ak áno, tak si medzi ľuďmi, ktorí Ti budú rozumieť!


Nové Katedra klasickej archeológie pozýva na stretnutie česko-slovenskej skupiny pre rímsko-provinciálnu a klasickú archeológiu, ktoré sa uskutoční v piatok 20. 11. 2015. ProgramNové Rozvrh na zimný semester 2015/2016

Nové Harmonogram na nový akademický rok 2015/2016

Nové Imatrikulácie študentov 1. ročníka Bc. štúdiaAktuálne V letnom semestri na katedre politológie prednášal profesor David Dzurec z University of Scranton (USA). Jeho predmety sú zamerané na politický systém a dejiny Spojených štátov (Politické dejiny USA, Americká revolúcia) a sú otvorené pre všetkých študentov fakulty.

Prednáškový týždeň "One week with" s profesorom Alanom Hájekom z Australian National University [bližšie informácie]

Katedru filozofie opäť navštívil vzácny hosť profesor Anthony J. Steinbock z Carbondale University v USA s prednáškou Loving and the Gift, ktorá sa uskutočnila 10. 11. 2014 o 14:40 v miestnosti 3P1.

Prednáškový týždeň "One week with" s profesorom Ernestom Sosom z Rutgers Univeristy v USA [bližšie informácie]

Katedra etiky a morálnej filozofie v spolupráci s Katedrou etiky Filozofickej fakulty Univerzity Kardinála Štefana Wyszynského vo Varšave zorganizovala medzinárodnú vedeckú konferenciu Aktuálne "sociálno-etické" trendy a problematika spravodlivosti v kontexte strednej Európy a v súčasnom ruskom myslení, ktorá sa uskutočnila 4. novembra 2014 v Rytierskej sále v Dome spoločnosti Ježišovej na Františkánskej ulici v Trnave.

Aktuálne ·Katedra politológie v spolupráci s Centrom pre otvorenú politiku a pod záštitou Ministerstva obrany SR pozýva na sériu prednášok O bezpečnostnej politike Slovenska a NATO a aktuálnych bezpečnostných výzvach: Prvá prednáška Oľgy Gyarfášovej Slovenská verejnosť a otázky bezpečnosti sa uskutočnila vo štvrtok 6. 11. 2014 o 10:30 v Aule 5A1 na Hornopotočnej ul. v Trnave. [Plagát]Info ·Pod gesciou prof. Mareka Smida, rektora TU a záštitou Jej Excelencie Gülhan Ulutekin, veľvyslankyne Tureckej republiky na Slovensku sa uskutočnila 17. 10. 2014 medzinárodná konferencia Centrum a periféria v toku času (Od doby bronzovej do neskorej antiky) a vernisáž výstavy Turecko očami klasických archeológov v Átriu Trnavskej univerzity na Hornopotočnej 23 v Trnave. Konferencia sa konala pri príležitosti 10. výročia spolupráce medzi Trnavskou univerzitou a univerzitnými pracoviskami v Turecku [Program konferencie] [Plagát]Trnavská univerzita v Trnave sa stala držiteľom dvoch významných značiek, ktoré patria k najprestížnejším statusovým oceneniam pre oblasť vysokoškolského vzdelávania v európskom priestore: ECTS Label (European Credit Transfer and Accumulation System) - Európsky systém prenosu a akumulácie kreditov. Značku vydáva Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru Európskej komisie a ide o prejav kvality vysokej školy. Značka certifikuje správne používanie európskych kritérií vzdelávania. TU získala túto značku ako prvá humanitne a spoločenskovedne zameraná univerzita v SR. Diploma Supplement Label - Dodatok k diplomu. Značku udeľuje Európska komisia a potvrdzuje, že dodatok diplomu TU zodpovedá európskym štandardom. Certifikát o udelení značky je platný na roky 2013 až 2016.

Udelenie prestížnych značiek je dokladom, že Trnavská univerzita v Trnave spĺňa náročné kritériá Európskej únie v oblasti vysokoškolského vzdelávania a umožňuje posilnenie mobilít, čím zabezpečuje lepšie podmienky vlastnej internacionalizácie a europeizácie.

Poďakovanie patrí všetkým pedagógom, zamestnancom fakulty, ktorí sa podieľali na procese nevyhnutných zmien súvisiacich s udelením uvedených prestížnych značiek.‹‹ späť
Zasielanie noviniek e-mailom
< november  / 2015 >
Po Ut St Št Pi So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30