Home | Contact | Print | SK | EN |
 • Budova Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity
 • Budova fakulty
 • Profesor Richard Marsina
 • Profesor Ján Grác
 • Profesorka Silvia Gáliková
 • Dr. Richard Gray z Cardiff University, november 2012
 • Profesor Ján Letz
 • Budova pôvodnej Trnavskej univerzity s univerzitným kostolom
 • Budova fakulty
 • Profesor Marián Zervan
 • Profesor Daniel Škoviera

Nové · Harmonogram zápisov PV a V predmetov v MAISe
···
Nové · Harmonogram na nový akademický rok 2014/2015
···
Nové · Filozofická fakulta TU vyhlasuje doplňujúce prijímacie konanie do 15. augusta 2014
···
Nové · Zápis študentov FF na akademický rok 2014/2015 od 1. 7. 2014 do 15. 8. 2014 v doobedňajších hodinách na študijnom oddelení počas letných prázdnin

···
Pokyny pre študentov končiacich ročníkov k odovzdávaniu a evidencii záverečných prácTrnavská univerzita v Trnave sa stala držiteľom dvoch významných značiek, ktoré patria k najprestížnejším statusovým oceneniam pre oblasť vysokoškolského vzdelávania v európskom priestore: ECTS Label (European Credit Transfer and Accumulation System) - Európsky systém prenosu a akumulácie kreditov. Značku vydáva Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru Európskej komisie a ide o prejav kvality vysokej školy. Značka certifikuje správne používanie európskych kritérií vzdelávania. TU získala túto značku ako prvá humanitne a spoločenskovedne zameraná univerzita v SR. Diploma Supplement Label - Dodatok k diplomu. Značku udeľuje Európska komisia a potvrdzuje, že dodatok diplomu TU zodpovedá európskym štandardom. Certifikát o udelení značky je platný na roky 2013 až 2016.

Udelenie prestížnych značiek je dokladom, že Trnavská univerzita v Trnave spĺňa náročné kritériá Európskej únie v oblasti vysokoškolského vzdelávania a umožňuje posilnenie mobilít, čím zabezpečuje lepšie podmienky vlastnej internacionalizácie a europeizácie.

Poďakovanie patrí všetkým padagógom, zamestnancom fakulty, ktorí sa podieľali na procese nevyhnutných zmien súvisiacich s udelením uvedených prestížnych značiek.
‹‹ späť
Zasielanie noviniek e-mailom
< september  / 2014 >
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30