Home | Contact | Print | SK | EN |
 • Budova Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity
 • Budova fakulty
 • Profesor Richard Marsina
 • Profesor Ján Grác
 • Profesorka Silvia Gáliková
 • Dr. Richard Gray z Cardiff University, november 2012
 • Profesor Ján Letz
 • Budova pôvodnej Trnavskej univerzity s univerzitným kostolom
 • Budova fakulty
 • Profesor Marián Zervan
 • Profesor Daniel Škoviera


Rektor Trnavskej univerzity v Trnave udeľuje študentom v piatok 31. októbra 2014 rektorské voľno pri príležitosti Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých.Aktuálne ·
Katedra etiky a morálnej filozofie v spolupráci s Katedrou etiky Filozofickej fakulty Univerzity Kardinála Štefana Wyszynského vo Varšave pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Aktuálne  "sociálno-etické" trendy a problematika spravodlivosti v kontexte strednej Európy a v súčasnom ruskom myslení, ktorá sa uskutoční 4. novembra 2014 o 9:30 hod. v Rytierskej sále v Dome spoločnosti Ježišovej na Františkánskej ulici v Trnave.Aktuálne ·
Katedra politológie v spolupráci s Centrom pre otvorenú politiku a pod záštitou Ministerstva obrany SR pozýva na sériu prednášok O bezpečnostnej politike Slovenska a NATO a aktuálnych bezpečnostných výzvach: Prvá prednáška Oľgy Gyarfášovej Slovenská verejnosť a otázky bezpečnosti sa uskutoční vo štvrtok 6. 11. 2014 o 10:30 v Aule 5A1 na Hornopotočnej ul. Trnave. [Plagát]Aktuálne · Pod gesciou prof. Mareka Smida, rektora TU a záštitou Jej Excelencie Gülhan Ulutekin, veľvyslankyne Tureckej republiky na Slovensku sa uskutočnila 17. 10. 2014 medzinárodná konferencia Centrum a periféria v toku času (Od doby bronzovej do neskorej antiky) a vernisáž výstavy Turecko očami klasických archeológov v Átriu Trnavskej univerzity na Hornopotočnej 23 v Trnave. Konferencia sa konala pri príležitosti 10. výročia spolupráce medzi Trnavskou univerzitou a univerzitnými pracoviskami v Turecku [Program konferencie] [Plagát]Nové ·
Rozvrh na zimný semester 2014/2015
···
Nové · Študijné programy 2014/2015
···
Nové · Harmonogram zápisov PV a V predmetov v MAISe
···
Harmonogram na akademický rok 2014/2015
···
Pokyny pre študentov končiacich ročníkov k odovzdávaniu a evidencii záverečných prácTrnavská univerzita v Trnave sa stala držiteľom dvoch významných značiek, ktoré patria k najprestížnejším statusovým oceneniam pre oblasť vysokoškolského vzdelávania v európskom priestore: ECTS Label (European Credit Transfer and Accumulation System) - Európsky systém prenosu a akumulácie kreditov. Značku vydáva Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru Európskej komisie a ide o prejav kvality vysokej školy. Značka certifikuje správne používanie európskych kritérií vzdelávania. TU získala túto značku ako prvá humanitne a spoločenskovedne zameraná univerzita v SR. Diploma Supplement Label - Dodatok k diplomu. Značku udeľuje Európska komisia a potvrdzuje, že dodatok diplomu TU zodpovedá európskym štandardom. Certifikát o udelení značky je platný na roky 2013 až 2016.

Udelenie prestížnych značiek je dokladom, že Trnavská univerzita v Trnave spĺňa náročné kritériá Európskej únie v oblasti vysokoškolského vzdelávania a umožňuje posilnenie mobilít, čím zabezpečuje lepšie podmienky vlastnej internacionalizácie a europeizácie.

Poďakovanie patrí všetkým padagógom, zamestnancom fakulty, ktorí sa podieľali na procese nevyhnutných zmien súvisiacich s udelením uvedených prestížnych značiek.
‹‹ späť
Zasielanie noviniek e-mailom
< október  / 2014 >
Po Ut St Št Pi So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31