HomeKontakty
Home | Contact | Print | SK | EN |
KontaktyDekan
Prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD.
Telefón (033) 5939213
E-mailProdekan pre študijné a sociálne veci

Mgr. Mária Dědová, PhD.
Telefón (033) 5939338
E-mail

Prodekan pre vedu, výskum a edičnú činnosť

doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD.
Telefón (033) 5939338
E-mail

Prodekan pre rozvoj, informačné technológie a vonkajšie vzťahy

doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik
Telefón (033) 5939338
E-mailSekretariát dekana

Iveta Čaplová
Andrea Skýpalová
Hornopotočná 23, 918 43 Trnava
Telefón (033) 5939213
E-mail


Tajomník Filozofickej fakulty

Ing. Jana Matejová
Telefón (033)5939358
E-mail


Študijné a sociálne oddelenie

Silvia Ondrišová · E-mail
Ing. Mária Kucharovičová
Zlata Cisárová · E-mail
Telefón (033)5939387
E-mail


Ekonomicko-personálne oddelenie

Alena Maršalová
Telefón (033) 5939357
E-mail


Oddelenie vedy a výskumu
Oddelenie komunikácie a edičnej činnosti

Elena Janusová
Telefón (033) 5939384
E-mail


Oddelenie informačných systémov

Ing. Milan Richnák
Telefón (033) 5939290
E-mail


Organizačno-technické oddelenie

Miroslav Bojňanský
Telefón (033) 5939334
E-mail


Koordinátor pre prácu so zdravotne postihnutými študentmi

Mgr. Iveta Schusterová, PhD.
Katedra psychológie FF TU
E-mail‹‹ späť